DE KIEZEL - Ons Team

We kiezen voor goed opgeleide therapeuten, die bereid zijn om zich voortdurend bij te scholen en die ook de nodige therapie hebben ondergaan in hun leerproces.

Klik op de naam voor gedetailleerde info :

 
 
 
Foto volgt...
 
 
 
 
Socioloog en Gestalttherapeut.
Werkt met koppels en individueel (enkel volwassenen).
 
Specialisatie : relatietherapie, groepstherapie, werken rond agressie, depressie, burn out, zingeving, dader-slachtoffer...

Coördinator van Groepspraktijk De Kiezel. Gr Orthopedagogie. Gestalt- en Contextuele psychotherapeut, psychotrauma tot module 8 en Leertherapeut.
Werkt met volwassenen. En geeft leertherapie voor hulpverleners.
 
Specialisatie : Verwerken van seksueel misbruik, psychotrauma, Ptss, depressie, innerlijke conflicten of in interactie met omgeving, rouwverwerking, dader-slachtofferhulp, zingeving, seksualiteit, burn-out, communicatieproblemen, hechtingsproblematiek, laag zelfbeeld, opvoedingsproblemen, zelfzorg…

Orthopedagoog, Systeemtherapeut, echtscheidingsbemiddelaar.
Werkt met jongeren, volwassenen en gezinnen.
 
Specialisatie : psycho- emotionele problematiek (depressie, stemmingswisselingen, laag zelfbeeld en vertrouwen, angsten, traumaverwerking, burn-out, hechtingsproblemen,sociaal vaardigheidsproblemen), opvoedingsproblemen, gezinsproblemen, nieuw samengestelde gezinnen, schoolse problemen.

Maatschappelijk werkster en relatie-gezinstherapeut.
Werkt met jong volwassenen, volwassenen , koppels en gezinnen.
 
Specialisatie : Emotionele problemen: derpessie, lusteloosheid, laag zelfbeeld, emotionele blokkades, weinig zelfvertrouwen, rouwverwerking, identiteitsproblemen, zingeving, faalangst...

Relatieproblemen: werken rond partnergeweld, gemengde relaties, gezinsmoeilijkheden, gezinsproblemen, verwerkingsproblemen,...

Problemen binnen je loopbaan: omgaan met stress, burn-out, spanningsklachten, pesten op het werk, perfectionisme,...

Interculturele problematieken

Klinisch psycholoog en Cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut
Werkt met jongvolwassenen en volwassenen
 
Specialisatie : Emotionele problemen, levensfaseproblemen, persoonlijkheidsproblemen, alcohol- en drugproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, depressieve klachten, rouwverwerking, persoonlijke levensvragen en keuzes, zingevingproblemen en verwerkingsproblemen.

Drs. Geestelijke Gezondheid en Contextueel Therapeut.
Werkt met volwassenen en met koppels.
 
Specialisatie : Burnout, stress, persoonsontwikkeling, traumaverwerking, depressie,angststoornissen, rouwverwerking, zingeving,….

Bachelor in de toegepaste psychologie, Mindfulness trainer, Mindfulness kindertrainer.
Werkt met kinderen, jongeren, adolescenten, jong-volwassenen en volwassenen
 
Specialisatie : Mindfulness

Psycholoog en IV-therapeut (Interactionele Vormgeving).
Werkt met kinderen, jongeren, gezinnen, volwassenen en koppels
Specialisatie : Zelfbeeldproblemen, opvoedingsproblemen, gezinsproblemen, faalangst, emotionele problemen, burnout, hooggevoeligheid, zingevingsvragen, zelfexpressie, identiteitsproblemen,….

Klinisch psycholoog.
Werkt met volwassenen.
Klinisch psychologe en systeemtherapeut i.o.
Werkt met kinderen, jongeren en gezinnen.
Specialisatie : sociaal-emotionele problematiek (stress, angst, faalangst, laag zelfbeeld, sociale vaardigheden, pesten,..), gedragsproblematiek, opvoedingsproblematiek, gezinsproblemen, schoolproblematiek,...

Werkt met kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen, koppels.
Specialisatie : Gezins- en familiale moeilijkheden, relatieproblemen, opvoedingsproblemen , conflicten, nieuw samengestelde gezinnen, gedragsproblemen,...

Maatschappelijk assistent. Contextueel psychotherapeut.
Werkt met jongeren, jongvolwassenen, gezinnen, volwassenen en koppels.
Specialisatie : emotionele problemen (angstige gevoelens, depressie, stress, laag zelfbeeld, zingevingsvragen, innerlijke conflicten, keuzemoeilijkheden, burnout, traumaverwerking, moeilijkheden met sociale interactie) - relatieproblemen - opvoedingsproblemen – gezinsproblemen – nieuw samengestelde gezinnen - schoolse problemen (faalangst, pesten, schoolmoeheid, emotionele ondersteuning bij leerproblemen).

Psychotherapeut.
Specialisatie : Emotionele problemen, levensfaseproblemen, hechting, persoonlijkheidsproblematiek, depressie en andere stemmingsproblemen, problemen rond identiteit.
Relatieproblemen: communicatieproblemen, ontrouw.
Gezins- en familiale moeilijkheden: nieuw samengestelde gezinnen

Klinisch Psychologe. Systeemtherapeut.
Werkt graag met (jong) volwassenen.
Specialisatie : emotionele moeilijkheden (weinig zelfvertrouwen, stress, burn-out, depressie, zelfmoordgedachten…), zelfzorg, rouwverwerking, innerlijk conflict of ervaren moeilijkheden in interactie met partner, gezin, werkomgeving, communicatiemoeilijkheden, omgaan met hoogsensitiviteit,...

Specialisatie : Auticoach en thuisbegeleiding

Werkt met kinderen , jongvolwassenen en gezinnen
Specialisatie : ontwikkelingsproblemen: ASS en ADHD; emotionele problemen: depressie, laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst, pestproblematieken, ... ; opvoedingsproblemen; leerproblemen; seksueel misbruik...